;
;
;

Maatregelen update Corona 20 maart - Aanvulling specifiek m.b.t. vrijwilligers

Vrijwilligers Op de locaties kunnen nog wel vrijwilligers werkzaam zijn. Daar zijn wij heel blij mee, want voor zowel de cliënten als de medewerkers kunnen vrijwilligers enorm bijdragen in het welzijn van de cliënt en ontlasting van de medewerkers.

We begrijpen dat hier vragen over kunnen komen.

Welke vrijwilligers zijn actief op de woningen/locaties: Vrijwilligers die een vaste werkplek hebben op de locaties/woningen en die voor de hele woning werkzaamheden doen, zijn en blijven van harte welkom. Zij zijn goed bekend met en bij onze cliënten. Omdat dagbesteding wegvalt, is recreatie en persoonlijke aandacht en afleiding hard nodig op de woningen. Zij kunnen deze bieden en zo onze begeleiders ontlasten. Wel vragen wij aan hen dezelfde gezondheidseisen en sociale terughoudendheid en oplettendheid als aan onze medewerkers.

Afspraken over inzet We maken wel een aantal extra afspraken met de vrijwilligers en hun inzet.

Sociale terughoudendheid en regels Als je als vrijwilliger werkt op de locaties van WLG vragen we je om dezelfde gedragsregels aan te houden als onze medewerkers. Dat houdt in terughoudend en oplettend te zijn in je sociale contacten. Zoek geen situaties op waarin meerdere mensen bij elkaar zijn en de kans op het overdragen van het virus groot is. Ook al gaat het om bekenden, familiebijeenkomsten en dergelijke.

Ga situaties uit de weg waarin je in contact kunt komen met onbekenden of bekenden, waarvan je niet weet met wie zij contact hebben gehad.

Wees oplettend in de situaties waarin dit niet te vermijden valt. Houd je aan de hygiënevoorschriften en houdt afstand tot anderen. Let op je gezondheid. Heb je klachten (hoesten, benauwdheid, koorts of ernstige verkoudheid, zoals een loopneus) meld je dan af.

Vrijwilliger kiest of hij inzetbaar is

We zijn heel blij met de inzet van vrijwilligers en waarderen hun inzet. Maar die is zeker niet verplicht. Vrijwilligers maken zelf de keuze of zij inzetbaar willen zijn.

Ook vrijwilligers uit risicogroepen (hartklachten, COPD, diabetes) die geen klachten hebben zijn welkom. Hebben zij wel klachten (hoesten, benauwdheid, koorts of ernstige verkoudheid, zoals een loopneus of klachten behorende bij hun aandoening) vragen we hen zich af te melden. 

Inzetbaarheid Kies één woning, locatie of afdeling en één organisatie: Ben je normaal gesproken werkzaam op meerdere woningen, afdelingen of locaties, of voor meerdere organisaties, vragen we je te kiezen voor één locatie/afdeling/woning. Dit om de contacten onderling zo veel mogelijk te beperken tot een vaste groep. Maar dus ook dat je kiest voor één organisatie: dit om de besmettingskans tussen organisaties zoveel mogelijk te verkleinen.

Voor de hele groep actief Als je op de woning/locatie/afdeling werkt, vragen we je er te zijn voor alle bewoners van die groep. Al onze cliënten hebben in deze tijd wat extra aandacht en afleiding nodig. Het is heel fijn dat jij deze kunt bieden.

Bezoekvrienden Gesloten locaties Op de locaties die gesloten zijn, hebben de bezoekvrienden geen toegang meer. Op de locaties die besloten zijn, kunnen de bezoekvrienden nog wel de cliënten bezoeken. Let wel op: de afspraak is één bezoeker per cliënt per dag, de bezoekvriend geldt dan ook als bezoeker. Maak dus goede afspraken met familie en/of cliënt over wie er die dag komt.

Uitjes/naar buiten gaan Gesloten locaties: Sommige cliënten zijn gehecht aan hun structuur en dagelijkse indeling. Daar hoort naar buiten gaan bij. Hierbij is altijd begeleiding nodig. Liefst hebben we dat cliënten niet buiten de tuin treden. Soms is hierop uitzondering nodig. Daar zou je als vrijwilliger ook een rol in kunnen hebben. Nadere afspraken hierover worden dan met de betrokkenen gemaakt. Besloten locaties: Neem cliënten niet meer ergens naar toe waar meerdere mensen bij elkaar zijn en er kans op overdragen van het virus is, ook al gaat het om bekenden of familie. Ga situaties uit de weg waarin je in contact kunt komen met onbekenden of bekenden waarvan je niet weet met wie zij contact hebben gehad.

Vragen of onduidelijkheid

Weet je het niet zeker en heb je vragen over het contact met je cliënten? Vraag het na bij de aandachtfunctionaris van de desbetreffende locatie.

Gesloten locaties:

Leekerweide: Hulfte, Roerdomp, Vijzelmolen, Wentel 1A, 1B, 3B, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D.

Wilgaerden: Rustenburcht, de Horstenburgh, Zandhove, Avondlicht, Westerhaven, Westerhof, Sint Nicolaas, de Bosman, Noorderlandhuis en Wilgenhof

Besloten locaties

Alle andere locaties. Besloten betekent: toegankelijk voor één bezoeker per cliënt per dag.

 

En natuurlijk zijn wij als team VrijwilligersNH er ook voor al jullie vragen.

Wanda, Petra, Annemieke, Dagmar, Norma en Karen

Steun en zorg goed voor elkaar!

 

 

 

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over VrijwilligersNH? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.