Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden hulp en liefdevolle ondersteuning in de laatste levensfase van intra- en extramurale cliënten van Wilgaerden.

Warm Afscheid

Onze getrainde VPTZ vrijwilligers zetten zich met liefde in voor een warm afscheid in deze moeilijke periode.

• Als sterven naderbij komt
• De zorg voor de mantelzorger wordt teveel
• De cliënt wil in de laatste levensfase in de vertrouwde omgeving blijven

Hulp nodig?
Bel of mail ons, wij brengen jullie graag met elkaar in contact.
Maandag t/m vrijdag: 0229-576416 / info@vrijwilligersnh.nl (VrijwilligersNH)
Zaterdag en zondag: 0229-231344 (receptie Avondlicht)


"Ook in de laatste levensfase zorgen wij voor elkaar."