;
;
;

Nieuws

Aanpassingen bezoekregeling
Stukje bij beetje kunnen we de strenge maatregelen die genomen zijn om onze cliënten te beschermen en verspreiding van het virus tegen te gaan, wat losser gaan toepassen. Bezoek ontvangen en op bezoek gaan bij de naaste staat natuurlijk bij veel mensen bovenaan op de lijst.
We hebben voor Leekerweide en de andere labels gekeken hoe we hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Onze cliënten zijn heel verschillend in leeftijd, gezondheid en daarmee in kwetsbaarheid voor het virus. Ook zijn zij heel verschillend in hoe zij om kunnen gaan met afspraken die aan het bezoek verbonden zijn. Want die blijven nodig. Het virus is nog niet weg en we moeten voorzichtig blijven. 

 

 

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Nou ja, eigenlijk een advertentie die contact mogelijk maakt. Tussen mensen die elkaar al lang geleden gevonden hebben en nu nog steeds stapelgek zijn op elkaar. Maar die elkaar niet meer kunnen ontmoeten of elkaar niet mogen vasthouden. En daar kunt juist u iets aan doen!

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Deze bijzondere situatie laat niemand onberoerd. Iedereen begrijpt waarom maar toch komt-ie bij onze cliënten en naasten flink aan. En ook al zijn al onze collega's kanjers van professionals, dat te zien raakt ook hen emotioneel.

De lieve, leuke, mooie en ontroerende initiatieven buitelen over elkaar heen. Fijn dat u zo meeleeft en begrip heeft.

Op deze manier hebben we een plek waar je meteen kunt zien wat jij kunt betekenen voor onze cliënten.

 

VrijwilligersNH
Lees verder

Onlangs heeft premier Rutte opnieuw een persconferentie gehouden. De belangrijkste aankondiging is dat de maatregelen om Corona te bestrijden, verlengd worden en wel tot en met 28 april.

 

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Doe jij ook mee om onze locaties te versieren met jouw hart voor de zorg?

(N.a.v. de oproep "Mijn hart voor de zorg" waarin de verenigingen van artsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten gezamenlijk Nederlanders oproepen om een wit shirt met een hart achter de ramen te hangen)

VrijwilligersNH
Lees verder

BEZOEKERSREGELING GEHANDICAPTENZORG AANGESCHERPT

Op het NOS liveblog is deze avond 23 maart het bericht verschenen. Dit bericht gaat over een bezoekersregeling in de gehandicaptensector. Deze afspraak is gemaakt tussen het ministerie van VWS en VGN, onze brancheorganisatie. 

De bezoekersregeling is aangescherpt. Cliënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij dat noodzakelijk is. Wij hanteerden deze regel al.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Gisteren hebben we besloten, in navolging van de regels van de overheid, een aantal locaties voor bezoek te sluiten. Dit betreft alle locaties van Wilgaerden en een aantal locaties en woningen van Leekerweide waar onze meest kwetsbare cliënten wonen. Vandaag hebben we besloten enkele andere woningen van Leekerweide eveneens te sluiten. Met deze maatregel volgen we de regels van de overheid en VGN/Actiz om onze meest kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Via de mail en de website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen bij WilgaerdenLeekerweideGroep. We vertellen het laatste nieuws over het Coronavirus en de afspraken die we hierover maken. Jouw hulp en betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. We willen dit natuurlijk wel graag veilig laten verlopen. Onderstaand vind je de maatregelen die zijn genomen om het veilig voor clienten, medewerkers en voor jou te laten blijven.

VrijwilligersNH
Lees verder

De ontwikkelingen gaan snel. Het is nodig om nog meer in de luwte te blijven en onze cliënten nog meer af te schermen. Om hen, onze medewerkers en vrijwilligers te beschermen hebben we nieuwe maatregelen genomen: 

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Alle evenementen en bijeenkomsten door en bij de organisatie WilgaerdenLeekerweideGroep zijn afgelast.Open dag en NLDoet gaat niet door. Een aantal activiteiten als familieavonden, Nemo en paasbrunch werden al afgelast.  We gaan nu een stap verder. Ook andere, kleinschaligere bijeenkomst gaan niet door zoals hieronder beschreven.

VrijwilligersNH
Lees verder

We hebben besloten om bijeenkomsten met relatief veel mensen en met mensen van buiten onze organisatie, ivm het Coronavirus af te gelasten. Dat betekent dat De Open Dag op 21 maart en NLDoet op 13 en 14 maart niet doorgaan. Ook de feestelijke opening van de bouw van appartementen aan het Nieuwland gaat niet door.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Het belastingspreekuur is vandaag, maandag 2 maart, officieel geopend door Wethouder Kholoud Al mobayed en vrijwilliger Jan van der Lei. Wij zijn trots op deze mooie samenwerking met de bibliotheek Hoorn en Gemeente Hoorn.

VrijwilligersNH
Lees verder
1 4 5 6 7 8