Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep

We zien de besmettingen met het Coronavirus in Nederland weer toenemen. Ook in onze regio nemen de gevallen weer toe. Begin van het jaar heeft het virus ons verrast. Deze keer zijn we beter voorbereid. Wat WLG niet meer wil is het volledig afsluiten van gebouwen en het beperken van het contact met de naasten. We kijken of en hoe we de gevolgen van besmetting zo beperkt mogelijk kunnen houden en het tegelijkertijd veilig voor iedereen kunnen maken.

We houden je op de hoogte, via persoonlijk contact en via deze site.

Omtrent gebruik mondkapjes:

Binnen WilgaerdenLeekerweideGroep willen we verantwoord met het mondkapjes gebruik om gaan. Voor onze organisatie hebben we, tot de landelijke maatregelen veranderen, vanaf heden het volgende afgesproken:

Tussen medewerkers en cliënten
We gebruiken mondkapjes wanneer we zorg verlenen aan cliënten waarbij we binnen de cirkel van  1,5 m van de cliënt moeten komen.
Aanvullend mogen ook mondkapjes worden ingezet als:

-           we zorg/ondersteuning verlenen aan zeer kwetsbare cliënten

-           de cliënt daar om vraagt

-           de medewerker zich prettiger/veiliger voelt het mondkapje te dragen.

Van dit dringende advies kunnen onze medewerkers afwijken wanneer:

-           in de zorg/begeleiding de afstand van meer dan 1,5 m kunnen aanhouden EN wanneer de cliënt en de medewerker zich hier in kunnen vinden

Vrijwilligers
Voor vrijwilligers gelden dezelfde regels als voor medewerkers.

Tussen organisatie en naasten
We vragen onze bezoekers dringend om vanaf heden in de wandelgangen en algemene ruimtes een mondkapje te dragen. Deze neemt u zelf mee. In het appartement of kamer van de naaste maakt hierover zelf afspraken met elkaar. De afspraken over 1,5 mtr afstand, hygiëneregels en thuisblijven bij klachten blijft natuurlijk geldig. Want alleen samen houden we het veilig en beheersbaar. 

Omtrent verdere regels:

 • Wilgaerden: 
  Op onze locaties mogen er, net als de landelijke maatregelen, per bewoner/huishouden niet meer dan 3 verschillende personen per dag komen (behandelaren vallen hier niet onder), indien de locatie Corona-vrij is. Per locatie worden hierover eventuele aanvullende afspraken gemaakt met cliënten en verwanten. Zij worden hier dan over geïnformeerd.  
  - Onze ondersteuning in de wijkzorg en huishouding gaat door. Onze medewerkers komen volgens afspraak bij u thuis. Zij volgen de maatregelen en dus vragen wij dat ook van u. Indien zij bij u thuis komen en deze maatregelen niet kunnen naleven (doordat er bijvoorbeeld teveel mensen in huis zijn), mogen zij beslissen om de ondersteuning te weigeren.
 • Leekerweide:
  - Bezoekregeling: we hebben per woning en vaak ook per cliënt gekeken of en hoe er bezoek mogelijk is. Daarover zijn alle naasten geïnformeerd. Voor al onze cliënten is een bezoek van maximaal 3 verschillende bezoekers per dag mogelijk (behandelaren vallen hier niet onder).
  -Iedere cliënt - zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder - krijgt een passende vorm van dagbesteding. Ook de dagbestedingsactiviteiten die georganiseerd worden door aanbieders anders dan Leekerweide zijn weer van start gegaan. Voor cliënten voor wie dagbesteding op de woning moeilijk is of die meer of anders nodig hebben, leveren we maatwerk. Dat doen we in samenspraak met clustermanager en gedragsdeskundige. Sommige cliënten kunnen zo individueel of in kleine groepen dagbesteding activiteiten aangeboden krijgen in een apart lokaal. Dit is echt maatwerk en we moeten hierbij verschillende afwegingen maken. Een belangrijke daarbij is de beschikbaarheid van ruimtes.
  Met cliënten die zelfstandig of thuis wonen, is dagbesteding op maat mogelijk gemaakt. 
  - Naschoolse opvang. De naschoolse opvang voor kinderen uit het basisonderwijs is in mei al gestart. Deze bieden we aan op De Stolp in Wognum en bij De Eenhoorn in Hoorn. Het voortgezet onderwijs is vanaf 2 juni weer begonnen. Met ingang van 8 juni wordt de naschoolse opvang (NSO) voor deze groep kinderen/jongeren weer opgestart. De opvang vindt plaats op De Hort op dinsdagen van 14.30-18.30 uur. Op ma-do-vrij is er geen NSO. Dit omdat de kinderen voorlopig nog maar twee dagen naar school gaan en er een kleinere behoefte is aan naschoolse opvang. Dagopvang voortgezet speciaal onderwijs. Wel bieden we op woensdagen dagopvang, van 9.00-17.00 uur. De opvang wordt vormgegeven op De Hort. Ouders brengen en halen hun kind zelf.
  - Logeren. Vanaf 3 juli gaan we ook weer logeren aanbieden. Bij logeren worden verzorgingstaken overgenomen en worden kinderen en jeugdigen van verschillende gezinnen in wisselende samenstellingen gezamenlijk begeleid. Hoe we dat precies gaan doen, daarover zijn we nog in overleg. 

  Ondertussen wordt er ook meer bekend over het virus, over wat wel en niet kan. Dat blijft voorlopig ook een leerproces. Het blijkt dat jonge kinderen, ook de kwetsbare kinderen, minder of nauwelijks vatbaar zijn voor het virus. Dat blijkt ook te gelden voor kinderen/jongeren tot 18 jaar. Het onderlinge afstand houden tussen de jongere en wat oudere kinderen is wel wenselijk, maar is niet erg bezwaarlijk wanneer dat minder goed lukt. Tussen volwassenen en volwassenen en jeugd blijft afstand houden wel een noodzaak.

  - Restaurant: het restaurant in de Gortlaad is gesloten. De bezorgservice is op maandag t/m donderdag in bedrijf.

 • IetsAnders DOEN: Ook de begeleiding bij IetsAnders en bij DOEN hebben we weer opgestart. Nog niet in de volle sterkte, want ook hier geldt weer dat we de onderlinge groepen klein moeten houden en oplossingen moeten vinden voor het afstand houden. Ook kunnen we niet alle activiteiten ontplooien die we eerst konden aanbieden. Omdat we hierin te maken hebben met andere mensen en de nieuwe eisen.
  Over het vervoer van en naar de locaties van IetsAnders zijn we nu met de vervoerders in gesprek hoe we dat kunnen gaan regelen.
 • Logisch! Logopedisch centrum: Onze medewerkers zijn weer begonnen met het opschalen naar behandelingen, met inachtneming van alle Corona-maatregelen. De logopedist bepaalt in overleg met de klant wat voor soort behandeling op dit moment nodig is (via video of live). Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze logopedisten via info@logischcentrum.nl.
 • VrijetijdsbestedingNH:
  -
  Bijeenkomsten, clubs en activiteiten: zijn tot nader order afgelast. Wat we wel allemaal doen? Kijk daarvoor op onze site www.vrijetijdsbestedingnh.nl 
  - Evenementen: alle evenementen zijn afgelast.
 • VrijwilligersNH:
  Op locaties kunnen nog vrijwilligers werkzaam zijn. Het gaat om vrijwilligers die een vaste werkplek hebben en waaraan wij dezelfde gezondheidseisen en sociale oplettendheid vragen als aan onze medewerkers. Zij zijn goed bekend met en bij onze cliënten. Omdat dagbesteding wegvalt, is recreatie en persoonlijke aandacht en afleiding hard nodig op de woningen. Zij kunnen deze bieden en zo onze begeleiders ontlasten. We volgen het landelijke advies van het RIVM.


 

Meer informatie?

Wil je meer weten over VrijwilligersNH? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.