;
;
;

Zorg voor elkaar: cliënten in verbinding

Het project ‘Zorg voor elkaar’ draagt bij aan de onderlinge verbinding, meer begrip voor elkaar en afname van eenzaamheid binnen WilgaerdenLeekerweideGroep.

"Het verbinden van doelgroepen middels vrijwilligerswerk: samen sterk!"

Zorg voor elkaar: cliënten van WilgaerdenLeekerweideGroep zetten zich in voor elkaar als vrijwilligers

Binnen het project 'Zorg voor elkaar' richten wij ons op het verbinden van onze ouderen cliënten en onze cliënten met een beperking. Dit doen wij door de verschillende hulpvragen aan elkaar te matchen.

We zien een enorme hoeveelheid aan vrijwilligersaanvragen vanuit deze doelgroepen, vooral na corona. Door een mooie match te maken, dragen beide partijen bij aan een goed gevoel voor de ander én krijgen er zelf ook een goed gevoel voor terug.

"Cliënten ontmoeten elkaar in het betekenisvol willen zijn voor een ander. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid, ondanks dat het verschillende doelgroepen zijn."

Het verbinden van doelgroepen heeft een preventieve, sociale en maatschappelijke functie. We verwachten dan ook dat het de komende jaren een belangrijke rol zal (blijven) spelen binnen onze organisatie. We hopen hiermee het leven van onze cliënten makkelijker, maar vooral ook een stuk leuker te kunnen maken.

"Voor elkaar, door elkaar. Samen sterk!"

We zijn ontzettend trots op de vrijwilligers vanuit de doelgroepen die zich - met zorg voor elkaar - voor dit doel inzetten. De verbinding is geweldig en de verhalen zijn ontroerend mooi.

Bekijk hier het filmpje van de mooie match tussen Tim (cliënt van Leekerweide) en mevrouw Blokker (cliënt van Wilgaerden).